EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Студія «Міжнародна освіта»

Входження України до європейського та міжнародного освітнього простору, необхідність формування в студентів «картини світу», притаманної носієві іноземної мови як представнику певної культури і певного соціуму передбачають активну участь майбутніх фахівців у галузі іноземної філології у міжнародних освітніх програмах і фондах.

Інтеграційні процеси у вітчизняній освітній системі зумовили створення на факультеті у 2005 році студії «Міжнародна освіта».

Робота зі студентами у напрямку міжнародної діяльності здійснюється на різних рівнях:

  • цільова мовна підготовка та навчання з використанням навчально-методичних комплексів міжнародного зразка та відповідність змісту навчання європейським вимогам;
  • залучення студентів до мовного стажування у країнах закордону, участі у літніх школах, проходження педагогічної практики;
  • залучення студентів до участі у міжнародних академічних та наукових програмах;
  • продовження освіти у закладах закордону.

Студія «Міжнародна освіта» здійснює міжнародну просвітницьку діяльність на рівні проведення звітних конференцій студентів учасників-міжнародних програм, зустрічей з випускниками факультету, надання консультацій щодо можливості участі в програмах міжнародного обміну та правилах оформлення виїзних документів.

студія міжнародна освіта.jpg1

студія міжнародна освіта