ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Студія європейських мов

Cтудія європейських мов  (керівник Коваленко О.В.) створена у 2005 році на базі Клубу англійської мови (English Speaking Club), який започаткував свою діяльність в 1999 році.

Метою роботи Студії є професійне становлення студентів як майбутніх фахівців у галузі іноземних мов, чому сприяють зустрічі з носіями мови та обговорення різних питань країнознавчого характеру; перегляд англомовних фільмів з їх наступним обговоренням, організація та проведення фонетичного конкурсу.

Основні завдання Студії:

  • залучення студентів факультету до діяльності англійською мовою в позааудиторний час;
  • соціалізація студентів в університетському середовищі та освітньому просторі;
  • навчання методів ведення майбутніми вчителями позашкільної виховної роботи англійською мовою;
  • сприяння самореалізації особистості засобами англійської мови;
  • підготовка до конкурсів (фонетичний конкурс), концертів самодіяльності та фестивалів, які проводяться на факультеті.

У структурі Студії європейських мов діють такі сектори: дискусійний, сектор любителів кіно, освітній, сектор читців-декламаторів.

Учасниками студії є здебільшого студенти факультету іноземних мов 1 – 4 курсів і студенти інституту філології та суспільствознавтва, які вивчають англійську мову як фах. Учасниками засідань є також викладачі університету, куратори, іноземні гості факультету, волонтери Корпусу Миру.

У 2012-2013 н.р. засідання Студії європейських мов проводилися за участі волонтера Корпусу Миру Пола Мадруга, що забезпечує можливість міжкультурного спілкування з носієм мови.

Пол

З 2015 року на факультеті проводяться щотижневі зустрічі клубу за присутності Рональда Кейтса, випускника університету ЛАДО, Вашингтон, США. Тематикою таких зустрічей є поезія Боба Ділана, навчання академічного та креативного письма та обговорення сучасних проблем, які виникають у ЗМІ.