ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

СПРОБА ПРОЙТИ НЕЗВІДАНИМИ СЕМАНТИЧНИМИ ЛАБІРИНТАМИ У РОЗКРИТТІ ОДНІЄЇ З ТАЄМНИЦЬ КОНЦЕПТУ CORONAVIRUS

Переглядів 137
Сучасна лінгвістика демонструє зростаючий інтерес до вивчення вербалізації концепту CORONAVIRUS, «розгалужені коріння» якого розповсюдилися на родючому лінгвістичному ґрунті Великобританії та України на тлі коронавірусної кризи, відлуння якої відображається у медіадискурсах окреслених країн. З огляду на це, вивчення періоду «дитинства» концепту, його зрілості є назріваючим дослідницьким завданням. Прагнучи доторкнутися до таїнства розкриття семантики лексичних інновацій, які «народилися» в цей контраверсійний період, 12 травня 2021 року викладачем кафедри теорії та практики іноземних мов Гурським Ігорем Юрійовичем було проведено відкрите практичне заняття-експеримент із курсу «Практика перекладу з англійської мови» для здобувачів ОС «магістр» І курсу 156пхф групи‚ які навчаються за спеціальністю 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – англійська‚ у дистанційному форматі із використанням сервісу Google Meet. Заняття-експеримент було присвячено розкриттю особливостей перекладу ковідеїмів‚ закріпленню вмінь студентів застосовувати лексико-семантичні трансформації при перекладі та всебічному розкриттю меж перекладацької свободи.

" data-title="СПРОБА ПРОЙТИ НЕЗВІДАНИМИ СЕМАНТИЧНИМИ ЛАБІРИНТАМИ У РОЗКРИТТІ ОДНІЄЇ З ТАЄМНИЦЬ КОНЦЕПТУ CORONAVIRUS">

Сучасна лінгвістика демонструє зростаючий інтерес до вивчення вербалізації концепту CORONAVIRUS, «розгалужені коріння» якого розповсюдилися на родючому лінгвістичному ґрунті Великобританії та України на тлі коронавірусної кризи, відлуння якої відображається у медіадискурсах окреслених країн. З огляду на це, вивчення періоду «дитинства» концепту, його зрілості є назріваючим дослідницьким завданням. Прагнучи доторкнутися до таїнства розкриття семантики лексичних інновацій, які «народилися» в цей контраверсійний період, 12 травня 2021 року викладачем кафедри теорії та практики іноземних мов Гурським Ігорем Юрійовичем було проведено відкрите практичне заняття-експеримент із курсу «Практика перекладу з англійської мови» для здобувачів ОС «магістр» І курсу 156пхф групи‚ які навчаються за спеціальністю 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – англійська‚ у дистанційному форматі із використанням сервісу Google Meet. Заняття-експеримент було присвячено розкриттю особливостей перекладу ковідеїмів‚ закріпленню вмінь студентів застосовувати лексико-семантичні трансформації при перекладі та всебічному розкриттю меж перекладацької свободи.