Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
25.02.2020
Офіційний сайт УДПУ

ЩИРІ ВІТАННЯ

24.06.2015 Uncategorized

Вітаємо з успішним захистом дисертації «Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук викладача кафедри теорії та практики іноземних мов Шульги Наталії Володимирівни, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Бріт Надія Михайлівна.

день вчителя
Зичимо подальших творчих успіхів!