ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» Іс та ІІ КУРСІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Переглядів 70
Настановча конференція з психолого-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» 12зс та 21з груп факультету іноземних мов заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література освітньої програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) відбулася 2 березня 2023 року.
Керівник практик по факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз розпочала роботу конференції та представила групових керівників та методистів з педагогіки та психології, викладача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту к.пед.н., старшого викладача Катерину Павлівну Житнухіну, та викладача кафедри психології, к.психол.н., доцента Анатолія Володимировича Шулдика.
Психолого-педагогічна практика є першим етапом практичної підготовки студентів до професійної діяльності, на якому закладаються основи практичних вмінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійних якостей особистості майбутнього вчителя. Практика проводиться під час вивчення основних дисциплін психолого-педагогічного циклу в рамках навчального процесу у звільнений від аудиторних занять час і носить в більшій мірі не методичний, а дослідницький характер.
Під час роботи настановчої конференції здобувачі вищої освіти ознайомилися із наказом ректора університету про назву та терміни практики, направлення на бази практики, та призначення керівників і методистів практики, пройшли інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, а також отримали інформацію щодо програми практики, критеріїв оцінювання їхньої роботи під час практики та переліку звітних матеріалів практики.
Бажаємо нашим студентам отримання позитивних вражень від практики і нового професійного досвіду!

" data-title="ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» Іс та ІІ КУРСІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ">

Настановча конференція з психолого-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» 12зс та 21з груп факультету іноземних мов заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література освітньої програми Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) відбулася 2 березня 2023 року.
Керівник практик по факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз розпочала роботу конференції та представила групових керівників та методистів з педагогіки та психології, викладача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту к.пед.н., старшого викладача Катерину Павлівну Житнухіну, та викладача кафедри психології, к.психол.н., доцента Анатолія Володимировича Шулдика.
Психолого-педагогічна практика є першим етапом практичної підготовки студентів до професійної діяльності, на якому закладаються основи практичних вмінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійних якостей особистості майбутнього вчителя. Практика проводиться під час вивчення основних дисциплін психолого-педагогічного циклу в рамках навчального процесу у звільнений від аудиторних занять час і носить в більшій мірі не методичний, а дослідницький характер.
Під час роботи настановчої конференції здобувачі вищої освіти ознайомилися із наказом ректора університету про назву та терміни практики, направлення на бази практики, та призначення керівників і методистів практики, пройшли інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, а також отримали інформацію щодо програми практики, критеріїв оцінювання їхньої роботи під час практики та переліку звітних матеріалів практики.
Бажаємо нашим студентам отримання позитивних вражень від практики і нового професійного досвіду!