Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
21.09.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Державна атестація здобувачів вищої освіти

  Дата зміни інформації: 02.02.2018

  ПРОГРАМИ

  ОС “Бакалавр”, напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) 

  Програма державного іспиту (бакалавр 2.10 – денна)

  Завантажити (DOC, 55KB)

  Програма державного іспиту (бакалавр 2.10 – заочна)

  Завантажити (DOC, 55KB)

  Програма державного іспиту (бакалавр 3.10 – денна)

  Завантажити (DOC, 55KB)

  Програма державного іспиту (бакалавр 3.10 – заочна)

  Завантажити (DOC, 55KB)

  Програма кваліфікаційного екзамену з англійської мови та методики її викладання


  ОКР “Спеціаліст”, спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська)). Спеціалізація: німецька/французька мова

  Програма кваліфікаційного екзамену з англійської мови

  Програма випускного екзамену з французької мови

  Програма випускного екзамену з німецької мови

  Програма державного екзамену з теорії та практики навчання і виховання для студентів денної та заочної форми навчання

  ПРОГРАМА кваліфікаційного  ЕКЗАМЕНУ з англійської МОВИ для студентів заочної форми навчання

  Галузь знань: 01 Освіта

  Спеціальність: 014.02 Середня освіта. ( Мова і література (англійська)).

  Освітньо-кваліфікаційний рівень: Спеціаліст

  ПРОГРАМА ДЕК 2017-18. Спеціаліст