ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Державна атестація здобувачів вищої освіти

ПРОГРАМИ

ОС “Бакалавр”, напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) 

Програма державного іспиту (бакалавр 2.10 – денна)

Завантажити (DOC, 55KB)

Програма державного іспиту (бакалавр 2.10 – заочна)

Завантажити (DOC, 55KB)

Програма державного іспиту (бакалавр 3.10 – денна)

Завантажити (DOC, 55KB)

Програма державного іспиту (бакалавр 3.10 – заочна)

Завантажити (DOC, 55KB)

Програма кваліфікаційного екзамену з англійської мови та методики її викладання


ОКР “Спеціаліст”, спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська)). Спеціалізація: німецька/французька мова

Програма кваліфікаційного екзамену з англійської мови

Програма випускного екзамену з французької мови

Програма випускного екзамену з німецької мови

Програма державного екзамену з теорії та практики навчання і виховання для студентів денної та заочної форми навчання

ПРОГРАМА кваліфікаційного  ЕКЗАМЕНУ з англійської МОВИ для студентів заочної форми навчання

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.02 Середня освіта. ( Мова і література (англійська)).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Спеціаліст

ПРОГРАМА ДЕК 2017-18. Спеціаліст