ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ПОЄДНУЄМО ТРАДИЦІЙНЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ

Переглядів 183
19 березня 2021 року на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ».

 

Мета конференції полягала в обміні інноваційним досвідом та ідеями щодо новітніх філологічних досліджень в Україні та закордону.
У роботі конференції взяли участь здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» та ОС «магістр» УДПУ та інших закладів вищої освіти України.
Зважаючи на масштабність і значущість завдань конференції її організаторами стали:
1. Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2. Регіональний центр навчання іноземних мов факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
3. Українська асоціація дослідників освіти.
До оргкомітету конференції надійшло 103 заявки, тез і статей учасників.
Учасниками були здобувачі освіти з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка», Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Ужгородського національного університету.
Конференція відбулася за такими напрямами: слов’янські мови; література; романські, германські та інші мови; теорія літератури; порівняльне мовознавство; загальне мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; перекладознавство; мова і засоби масової комунікації; міжкультурна комунікація; сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов; інновації в сучасній освіті.

Титулка
" data-title="ПОЄДНУЄМО ТРАДИЦІЙНЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ">

19 березня 2021 року на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ».

 

Мета конференції полягала в обміні інноваційним досвідом та ідеями щодо новітніх філологічних досліджень в Україні та закордону.
У роботі конференції взяли участь здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» та ОС «магістр» УДПУ та інших закладів вищої освіти України.
Зважаючи на масштабність і значущість завдань конференції її організаторами стали:
1. Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2. Регіональний центр навчання іноземних мов факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
3. Українська асоціація дослідників освіти.
До оргкомітету конференції надійшло 103 заявки, тез і статей учасників.
Учасниками були здобувачі освіти з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка», Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Ужгородського національного університету.
Конференція відбулася за такими напрямами: слов’янські мови; література; романські, германські та інші мови; теорія літератури; порівняльне мовознавство; загальне мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; перекладознавство; мова і засоби масової комунікації; міжкультурна комунікація; сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов; інновації в сучасній освіті.

Титулка