EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ

Переглядів 8
29 жовтня 2014 року на спільному засіданні кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління, а також кафедри теорії та практики іноземних мов відбувся попередній захист дисертаційного дослідження Бойка Якова Анатолійовича на тему «Формування екологічної культури учнів старших класів у середній сучасній школі США», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання, науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Білецька Ірина Олександрівна.

Захист Бойка

Присутніми були завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління доктор педагогічних наук, професор Пащенко Дмитро Іванович, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов кандидат педагогічних наук, професор Бріт Надія Михайлівна, заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології кандидат філологічних наук, доцент Піонтковська Тетяна Олександрівна, рецензенти доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент Заболотна Оксана Адольфівна, кандидат педагогічних наук, доцент Волошина Ганна Петрівна та члени обох кафедр. Бажаємо молодому науковцю подальших успіхів!!!

" data-title="ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ">

29 жовтня 2014 року на спільному засіданні кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління, а також кафедри теорії та практики іноземних мов відбувся попередній захист дисертаційного дослідження Бойка Якова Анатолійовича на тему «Формування екологічної культури учнів старших класів у середній сучасній школі США», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання, науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Білецька Ірина Олександрівна.

Захист Бойка

Присутніми були завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління доктор педагогічних наук, професор Пащенко Дмитро Іванович, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов кандидат педагогічних наук, професор Бріт Надія Михайлівна, заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології кандидат філологічних наук, доцент Піонтковська Тетяна Олександрівна, рецензенти доктор педагогічних наук, професор Совгіра Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент Заболотна Оксана Адольфівна, кандидат педагогічних наук, доцент Волошина Ганна Петрівна та члени обох кафедр. Бажаємо молодому науковцю подальших успіхів!!!