Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
7.12.2019
Офіційний сайт УДПУ

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ГРІТЧЕНКО ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ

22.10.2014 Uncategorized

21 жовтня на спільному засіданні кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління, а також кафедри іноземних мов відбувся попередній захист дисертаційного дослідження Грітченко Ірини Анатоліївни на тему «Формування практично-діяльнісної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами Інтернет-технологій», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Пащенко Дмитро Іванович.

Засідання проводилось кандидатом педагогічних наук, доцентом Ткачук Ларисою Василівною. На засіданні були присутні: доктор педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти Терещук Андрій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Бялик Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Загоруйко Людмила Олексіївна та члени обох кафедр.

Бажаємо молодому науковцю подальших успіхів!!!