Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
29.02.2020
Офіційний сайт УДПУ

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ АВЧІННІКОВОЇ ГАЛИНИ ДМИТРІВНИ

17.10.2014 Uncategorized

16 жовтня на спільному засіданні кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління, а також кафедри теорії та практики іноземних мов відбувся попередній захист дисертаційного дослідження Авчіннікової Галини Дмитрівни на тему «Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Білецька Ірина Олександрівна.

Галина Дм попередній захист 011

Присутніми були завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління доктор педагогічних наук, професор Пащенко Дмитро Іванович, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов кандидат педагогічних наук, доцент Бріт Надія Михайлівна, заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології кандидат філологічних наук, доцент Піонтковська Тетяна Олександрівна, рецензенти: доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент Заболотна Оксана Адольфівна, кандидат педагогічних наук, доцент Капелюшна Тетяна Вікторівна та члени обох кафедр.

Бажаємо молодому науковцю подальших успіхів!!!