ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Перелік заліків та екзаменів

І семестр 2015-2016 н.р.

Група,

напрям підготовки

Заліки

Екзамени

16 гр. Філологія. Мова і література (англійська). 1. Практика усного та писемного мовлення

2. Практична фонетика

3. Практична граматика

4. Історія зарубіжної літератури

 

1. Історія та культури України

2. Українська мова

3. Вступ до літературознавства

 

 

Група,

напрям підготовки

Заліки

Екзамени

37 гр. Філологія. Мова і література (англійська). 1. Практика усного та писемного мовлення

2. Логіка

3. Методика викладання іноземних мов

4. Друга іноземна мова

5. Аналіз підручників з англійської мови

 

1. Основи економічної теорії

2. Методика виховної роботи

3. Граматичні проблеми перекладу

4. Історія педагогіки

 

 

ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Група,

напрям підготовки

Заліки

Екзамени

16 гр. Філологія. Мова і література (англійська). 1. Українська мова

2. Фізичне виховання

3. Вікова фізіологія і шкільна гігієна

4. Латинська мова

4. Історія зарубіжної літератури

 

1. Практична граматика

2. Практична фонетика

3. Практика усного та писемного мовлення

 

 

Група,

напрям підготовки

Заліки

Екзамени

37 гр. Філологія. Мова і література (англійська). 1. Релігієзнавство

2. Історія Великобританії

3. Основи педагогічної майстерності

4. Інтерпретація тексту

5. Порівняльна граматика української та англійської мов

6. Лінгвокраїно-знавство країн другої іноземної мови

 

1. Історія мови

2. Практика усного та писемного мовлення

3. Методика викладання іноземних мов

4. Друга іноземна мова