Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
29.02.2020
Офіційний сайт УДПУ

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

Дата зміни інформації: 06.11.2015

Денна форма навчання

ОКР”Бакалавр”

Галузь знань:0203

Напрям підготовки:6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)

Спеціалізація: намецька/французька/китайська/іспанська мови

ОКР “Спеціаліст”

Галузь знань:0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька/французька мови

ОКР “Магістр”

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька/французька мови

Заочна форма навчання

ОКР”Бакалавр”

Галузь знань:0203

Напрям підготовки:6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)

ОКР “Спеціаліст”

Галузь знань:0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)