ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

Денна форма навчання

ОКР”Бакалавр”

Галузь знань:0203

Напрям підготовки:6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)

Спеціалізація: намецька/французька/китайська/іспанська мови

ОКР “Спеціаліст”

Галузь знань:0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька/французька мови

ОКР “Магістр”

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька/французька мови

Заочна форма навчання

ОКР”Бакалавр”

Галузь знань:0203

Напрям підготовки:6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)

ОКР “Спеціаліст”

Галузь знань:0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)