ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Палагута Ілона Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор філософії, викладач

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна підтримка професійного розвитку майбутніх учителів у Великій Британії».

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

  1. Безлюдна В.В., Бойчевська І.Б., Павлюк В.І., Палагута І.В. Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку вищої освіти в Україні: монографія  за заг. ред. О. А. Заболотної; МОН України, Уманський держ.пед.у-тет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. 218 с.

 

Статті

1.Формування готовності майбутнього освітянина до реалізації інноваційної педагогічної діяльності 

2.Педагогічна підтримка професійного самопізнання майбутніх учителів у їхній фаховій підготовці 

3.Етапи організації педагогічної підтримки професійного розвитку майбутніх учителів у Великій Британії 

4.Support to teacher’s professional development in Ukraine and England: evidence from TALIS survey 

5. Pedagogical support of future teacher’s professional self-knowledge.

 

 

Стажування за останні 5 років

Стажування в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана    Хмельницького з 3 жовтня 2016 року по 3 листопада 2016 року.

Контакти викладача (електронна пошта)

i.palaguta@udpu.edu.ua

 Google Scholar

Publons

https://orcid.org/0000-0001-6001-7929