ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.021 Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)

Факультет/Інститут: Факультет іноземних мов

Кваліфікація: вчитель англійської та німецької базової школи

Освітня програма введена в дію у 2016 році.

Метою програми є підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя англійської  й німецької  мов, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.