ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Очеретяний Анатолій Вадимович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор філософії, викладач  кафедри теорії та практики іноземних мов

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Іноземна мова (англійська), денна форма

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

1. Kochubei T., Ocheretyanyi Sensitivity of students for formula of living values. Slovak international scientific journal, Bratislava,  2017. Vol. 1. № 12. С.21–24.

URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2018/01/SIS-journal_12.pdf

 

2. Ocheretіanуі Anatolіі. Life of american students: historical and pedagogical aspects. Порівняльно-педагогічні студії. Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 2017 р. № 3–4 (33–34). С. 43–48.

URL: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2017/3-4/43.pdf

 

3. Очеретяний А.В. Особливості формування життєвих цінностей студентів у США. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський державний університет. № 80. Т.2. С. 105–108.

URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/576341.pdf

 

4. Очеретяний А. В. Структурні характеристики життєвих цінностей студентів у США. Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ISCIENCE.IN.UA. Переяслав-Хмельницький, 2018. Выпуск 2(34), ч. 9 (лютий 2018 р.).  С. 98–102.

URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?issueid=2193970

 

5. Очеретяний А. В. Вплив морально-патріотичного виховання на формування життєвих цінностей студентів у США. Проблеми освіти : збірник наукових праць. Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. Вип. 88 (частина 2). С. 131–138.

URL: https://core.ac.uk/download/pdf/196239142.pdf

 

6. Тетяна Кочубей, Анатолій Очеретяний. Формування життєвих цінностей студентів у США. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznan, 2018. № 14. С. 43–51.

URL:https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz80_T_Kocziubiej_A_Ocierietnij.pdf

 

7. Очеретяний А. В.Роль менталітету студентів при формуванні життєвих цінностей у вищих навчальних закладах США. Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип.92. С. 101–106.

URL: http://xn--d1acjtrgde.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/08/PO_92_2019.pdf

 

8. Очеретяний А. В.Трансформація життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті. Нова педагогічна думка. Рівне: РОІППО, 2019. № 4 (100). С. 7–10.

URL:http://roippo.org.ua/upload/documents/statti/100/3.pdf

 

9. Очеретяний, А. В. Свобода вибору як важлива життєва цінність студентів. Тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі: реалії та перспективи : Матеріали Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, (Вища Банкова школа (м.Познань), Економічне відділення (м. Щецин), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький). (м. Хмельницький, 24 листопада 2017 р.). Хмельницький: Науково-видавничий відділ, С. 176–180.

URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8723/1/kyzma.pdf

 

10. Очеретяний А. В. Місце патріотизму у системі життєвих цінностей американських студентів. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2–3 лютого 2018 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. С.51–53.

 

11. Очеретяний А.В. Функції життєвих цінностей студентів у США. Становлення і розвиток педагогіки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практична конференція (м. Харків, 16–17 лютого 2018 р.). Харків: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 144

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/27feb2018/27feb2018.pdf

 

12. Tetiana Kochubei, Anatolіі Ocheretіanуі.Coaching as anew paradigm for the formation of the living values of american students. Побудова теорії у соціальній та освітній практиці: матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції (Університет Антиок у Лос-Анджелесі (США), Приморський університет (Словенія), Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща), січень – квітень 2018 року), 2018. С. 207–214.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9831

 

13. Очеретяний А. В. Місце соціальної відповідальності у структурі життєвих цінностей студентів у США. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали всеукраїнського науково-методичному семінару (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, 26 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С.115–117.

URL: https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3D1pVKRTKsX4ALfelajDaiBZcqQmg1ZiiM6xfOD1uVt6NMi-zGInbsx8Z1QXXJN45LlGKfeQZ5T_ZVvMOMoMyaEGFaruSR5IW00Dk%253AGGH2khjmW_uTFuNT%26r%3D1612640721877&default_mode=view&lang=ru#start=0

 

14. Очеретяний А. В. Духовно-світоглядний потенціал американського студента як основа модернізації його життєвих цінностей. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпро, 25–26 травня 2018 р.). Частина II. Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. С. 29–31.

URL:http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/21139/1/%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

 

15. Кочубей Тетяна, Очеретяний Анатолій. Роль віртуального освітнього простору закладів вищої освіти США у формуванні життєвих цінностей студентів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць. За загальною редакцією Л.В. Барановської. К.: НАУ, 2020. С. 103–105

URL: http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf

 

16. Очеретяний А. В.Формування життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США та України: навчальний посібник. Умань: «Візаві», 2019. 127 с.

 

17. Кочубей Тетяна, Очеретяний Анатолій. Роль віртуального освітнього простору закладів вищої освіти США у формуванні життєвих цінностей студентів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць. За загальною редакцією Л.В. Барановської. К.: НАУ, 2020. С. 103–105.

URL: http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf

 

Контакти викладача (електронна пошта)

anatol.ocheretianyi@gmail.com

Google Scholar