ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Навчально-виробничі практики

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних освітніх ступенів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини і проводиться на базі закладів освіти, рівень освітнього процесу, кваліфікація педагогічних працівників та навчально-матеріальна база яких дає можливість виконати усі завдання програм практики.

Проходження практик здобувачами вищої освіти факультету іноземних мов здійснюється згідно з робочим навчальним планом та графіком освітнього процесу відповідної освітньої програми.

Методичне забезпечення практик.

Педагогічна практика органічно поєднується з вивченням педагогічних, психоло­гічних та спеціальних дисциплінПри підготовці до пробних і залікових занять, а також позакласних заходів, здобувачі вищої освіти керуються установками, отриманими під час вивчення курсів методик профілюючих дисциплін. Крім того, методистами кафедр проводиться систематична і послідовна робота по забезпеченню здобувачів вищої освіти необхідною найновішою методичною літературою з фахових дисциплін.

Результати практик здобувачів вищої освіти узагальнюються у звітній документації, передбаченій у «Положенні про організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

Проходження практик здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр»  факультету іноземних мов передбачає проведення настановчих та звітних конференцій, заслуховування звітів групових керівників, старост груп  та здобувачів вищої освіти.

На ім’я ректора університету надходять подяки від дирекції закладів освіти, які також відзначають найкращих здобувачів вищої освіти факультету адресними подяками, що свідчить про ефективну співпрацю університету з закладами освіти, її доцільність та необхідність.

 

TD---TV---4

Виробнича практика ОС «Бакалавр»

 

На ім’я ректора університету надходять подяки від дирекції шкіл міста, адміністрації шкіл також відзначають найкращих студентів факультету адресними подяками, що свідчить про ефективну співпрацю університету з освітніми установами міста, її доцільність та необхідність.

 

 

Положення про організацію практик

 

Положення-про-організацію-практик-

 

Бази практики

 

Бази практик сайт 2021-22

 

Наскрізна програма практики. ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література

 

4.НП Пр Маг ОПП Англ+нім

 

Наскрізна програма практики. ОПП Середня освіта. освіта. Англійська мова і література, французька мова і література

 

5.НП Пр Маг ОПП Англ+фр

 

Наскрізна програма практики. ОПП Середня освіта. освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література

 

6.НП Пр Маг ОПП Англ+ісп

 

Графік практик 2022-2023 н./р. 

(Денна та заочна форми навчання)

Завантажити (DOCX, 31KB)