ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Навчально-виробничі практики

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини і проводиться на базі закладів системи освіти різних типів, рівень навчально-виховного процесу, кваліфікація педагогічних працівників та навчально-матеріальна база яких дає можливість виконати програму практики.

Проходження педагогічних практик студентами факультету іноземних мов здійснюється згідно програм для відповідного етапу навчання та в певні означені терміни. Згідно навчального плану на факультеті зреалізовуються такі види практик:

 

Методичне забезпечення практик.

Педагогічна практика органічно поєднується з вивченням педагогічних, психоло­гічних та спеціальних дисциплін. При підготовці до пробних і залікових занять, а також позакласних заходів, студенти керуються установками, отриманими під час вивчення курсів методик профілюючих дисциплін. Крім того, методистами кафедр проводиться систематична і послідовна робота по забезпеченню студентів необхідною найновішою методичною літературою з фахових дисциплін.

Результати педагогічних практик студентів узагальнюються в звітній документації, передбаченій у «Положенні про організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

Проходження педагогічних практик студентами факультету іноземних мов передбачає проведення настановчих та звітних конференцій, заслуховування звітів групових керівників та старост груп студентів.

TD---TV---4

Виробнича практика ОС «Бакалавр».

 На ім’я ректора університету надходять подяки від дирекції шкіл міста, адміністрації шкіл також відзначають найкращих студентів факультету адресними подяками, що свідчить про ефективну співпрацю університету з освітніми установами міста, її доцільність та необхідність.

TD---TV---14-1024x768