Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
5.04.2020
Офіційний сайт УДПУ

Освітній процес

Дата зміни інформації: 11.11.2015

Підготовка творчої особистості вчителя сучасної національної школи, водночас адаптованого до загальноєвропейських стандартів освіти, котра забезпечується на засадах директив Міністерства освіти і науки України через створення системи відповідних організаційних і дидактичних засобів, та з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи, є головним спрямуванням навчального процесу на факультеті іноземних мов.

nashi-studenty

У пошуку шляхів удосконалення навчально-педагогічного процесу факультет керується основними положеннями комунікативно-орієнтованого підходу, який є сучасним методичним стандартом у галузі навчання іноземних мов. Підвищенню якості  освітнього процесу з іноземної мови сприяє застосування поряд з традиційними методами нових інтерактивних технологій навчання.

суд 44 4

октобер фест 2

Викладачі факультету активно працюють над розвитком навчально-методичного забезпечення дисциплін, випускаючи підручники, посібники, методичні рекомендації для студентів усіх етапів навчання. Використання навчально-методичних комплексів європейського зразка допомагає факультету створити умови для реалізації міжнародного стандарту змісту, організації та методик навчання іноземних мов. Безпосередню методичну допомогу по впровадженню таких навчально-методичних комплексів забезпечують кваліфіковані експерти-методисти із закордону.

експерт-методист

Суттєвим чинником забезпечення ефективної підготовки фахівців є використання ТЗН та оргтехніки. Факультет та його підрозділи приділяють велику увагу розвитку бази сучасних ТЗН. На факультеті працюють 4 лінгафонні кабінети, комп’ютерний клас, робота в яких здійснюється на регулярних засадах.

лінгафонний кабінет

Серед навчально-методичних матеріалів – комплекси лабораторних робіт, аутентичні аудіо- та відеоматеріали, художні та навчальні іншомовні титровані та нетитровані фільми, матеріали країнознавчого характеру, сучасні ліцензовані комп’ютерні програми, програми підготовки до міжнародних екзаменів (TOEFL, IELTS), тощо.