ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР»

Переглядів 63
3 листопада 2023 року на факультеті іноземних мов відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної форми навчання ІІм курсу 251-253по та 255пхо груп, які навчаються за спеціальністю 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література.
Керівник практик по факультету кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз ознайомила присутніх з наказом ректора університету про направлення здобувачів вищої освіти на виробничу практику, її тривалістю, розподілом здобувачів на бази практики та призначенням групових керівників, методистів з англійської мови – викладачів кафедри англійської мови та методики її навчання: доктора педагогічних наук, професора Олега Станіславовича Комара, кандидата філологічних наук, доцента Ольги Вікторівни Яловенко, викладача Ольги Ігорівни Жупаник, та методиста з педагогіки – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Алли Володимирівни Добридень.
Мета педагогічної практики полягає у набутті здобувачами вищої освіти практичного досвіду формування загальних і фахових компетентностей, оволодінні ними сучасними методами, формами організації освітнього процесу, формуванню готовності до використання сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання. Під час виробничої практики магістранти набувають неоціненний досвід застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах. Практика сприяє вихованню потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у роботі учителя; формуванню творчого ставлення до педагогічної діяльності, визначає ступінь професійної придатності і рівень педагогічної спрямованості. Вона передбачає можливості для прояву їх творчого потенціалу, стимулює зв’язок цієї діяльності з навчально-дослідницькою роботою, професійною освітою, самоосвітою.
Магістранти отримали чіткі вказівки щодо завдань практики, ознайомилися із критеріями оцінювання своєї роботи під час практики та необхідними звітними матеріалами і термінами їх подачі. Групові керівники провели інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, особливо загостривши увагу на необхідності виконувати вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій на базі проходження практики, у т. ч. щодо порядку дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».
Бажаємо нашим магістрантам утвердження в обраній професії!

" data-title="НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР»">

3 листопада 2023 року на факультеті іноземних мов відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної форми навчання ІІм курсу 251-253по та 255пхо груп, які навчаються за спеціальністю 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література.
Керівник практик по факультету кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз ознайомила присутніх з наказом ректора університету про направлення здобувачів вищої освіти на виробничу практику, її тривалістю, розподілом здобувачів на бази практики та призначенням групових керівників, методистів з англійської мови – викладачів кафедри англійської мови та методики її навчання: доктора педагогічних наук, професора Олега Станіславовича Комара, кандидата філологічних наук, доцента Ольги Вікторівни Яловенко, викладача Ольги Ігорівни Жупаник, та методиста з педагогіки – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Алли Володимирівни Добридень.
Мета педагогічної практики полягає у набутті здобувачами вищої освіти практичного досвіду формування загальних і фахових компетентностей, оволодінні ними сучасними методами, формами організації освітнього процесу, формуванню готовності до використання сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання. Під час виробничої практики магістранти набувають неоціненний досвід застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах. Практика сприяє вихованню потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у роботі учителя; формуванню творчого ставлення до педагогічної діяльності, визначає ступінь професійної придатності і рівень педагогічної спрямованості. Вона передбачає можливості для прояву їх творчого потенціалу, стимулює зв’язок цієї діяльності з навчально-дослідницькою роботою, професійною освітою, самоосвітою.
Магістранти отримали чіткі вказівки щодо завдань практики, ознайомилися із критеріями оцінювання своєї роботи під час практики та необхідними звітними матеріалами і термінами їх подачі. Групові керівники провели інструктаж з техніки безпеки і охорони праці, особливо загостривши увагу на необхідності виконувати вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій на базі проходження практики, у т. ч. щодо порядку дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».
Бажаємо нашим магістрантам утвердження в обраній професії!