Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
9.12.2019
Офіційний сайт УДПУ

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

25.02.2015 Uncategorized

Студенти 13 групи факультету іноземної філології були учасниками тренінгу «Комунікативні аспекти усного мовлення», організатором якого виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичного мовознавства Ірина Кучеренко на базі науково-методичного центру “Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти” (керівник – професор Лідія Мамчур)

1-1

Комунікативність педагога є суттєвою рисою, сутність якої полягає у професійній здатності вчителя до спілкування, стимулюванні позитивних емоцій у співрозмовника й відчуття задоволення від спілкування. Комунікативна взаємодія пронизує всі види професійної діяльності вчителя, тому від рівня сформованості його культури спілкування в значній мірі залежить успіх педагогічного процесу.

2-1

Робота тренінгу носила циклічний характер і мала різні форми вияву – колективну і групову. У процесі інтерактивної творчої співдіяльності учасники тренінгу вивчали комунікативні ознаки текстових категорій, практично оволодівали технікою усного спілкування й навчалися долати комунікативні бар’єри.