ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ІНТЕГРУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Переглядів 75
“INTEGRATING OF MEDIA LITERACY IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH ”, проведений А. Ю. Киналь, викладачем англійської і німецької мов комунального закладу «Вінницький технічний ліцей» та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Метою тренінгу була презентація оригінального авторського підходу до інтегрування медіаграмотності при викладанні англійської мови, який може бути імплементований у процесі фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови за спеціальністю 014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література). Актуальність проблеми зумовлена зростаючим впливом ЗМІ на суспільство, труднощами орієнтації у медіа середовищі, в якому співіснують фейки та правдива інформація. З огляду на це, ухвалення обґрунтованих стратегічних рішень здобувачами вищої освіти в іншомовному середовищі постає справжнім викликом в умовах інформаційного перенасичення та «забарвлення» інформації ЗМІ. Продукування методичного контенту, спрямованого на розвиток медіаграмотності здобувачів вищої освіти, є проблемою, яка не втрачає актуальності на сучасному етапі.

Анна Юріївна репрезентувала інтерактивний тренінг зі збалансованим поєднанням теоретичних засад дослідження проблеми та практичного аспекту їх застосування на уроках англійської мови, що посилює практичне значення заходу для кола освітян.
Доповідачкою було презентовано приклади розроблених завдань для подальшого ефективного дидактичного використання на заняттях із обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» та «Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))» факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зустріч була сповнена не лише новими методичними відкриттями, можливістю зануритися у роботу в командах, але й приємним сюрпризом для підвищення рівня сформованості методичної компетентності. Учасники тренінгу мали можливість зчитати QR-код та завантажити документ із програмою для викладання англійської мови крізь призму медіаграмотності. Організатори конференції обов’язково використають програму для змістового вдосконалення ОПП, які імплементуються на факультеті іноземних мов, та при викладанні обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів.

" data-title="ІНТЕГРУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ">

20 жовтня 2023 р. у рамках роботи VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» у дистанційному форматі відбувся інтерактивний тренінг “INTEGRATING OF MEDIA LITERACY IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH ”, проведений А. Ю. Киналь, викладачем англійської і німецької мов комунального закладу «Вінницький технічний ліцей» та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Метою тренінгу була презентація оригінального авторського підходу до інтегрування медіаграмотності при викладанні англійської мови, який може бути імплементований у процесі фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови за спеціальністю 014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література). Актуальність проблеми зумовлена зростаючим впливом ЗМІ на суспільство, труднощами орієнтації у медіа середовищі, в якому співіснують фейки та правдива інформація. З огляду на це, ухвалення обґрунтованих стратегічних рішень здобувачами вищої освіти в іншомовному середовищі постає справжнім викликом в умовах інформаційного перенасичення та «забарвлення» інформації ЗМІ. Продукування методичного контенту, спрямованого на розвиток медіаграмотності здобувачів вищої освіти, є проблемою, яка не втрачає актуальності на сучасному етапі.

Анна Юріївна репрезентувала інтерактивний тренінг зі збалансованим поєднанням теоретичних засад дослідження проблеми та практичного аспекту їх застосування на уроках англійської мови, що посилює практичне значення заходу для кола освітян.
Доповідачкою було презентовано приклади розроблених завдань для подальшого ефективного дидактичного використання на заняттях із обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» та «Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))» факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зустріч була сповнена не лише новими методичними відкриттями, можливістю зануритися у роботу в командах, але й приємним сюрпризом для підвищення рівня сформованості методичної компетентності. Учасники тренінгу мали можливість зчитати QR-код та завантажити документ із програмою для викладання англійської мови крізь призму медіаграмотності. Організатори конференції обов’язково використають програму для змістового вдосконалення ОПП, які імплементуються на факультеті іноземних мов, та при викладанні обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів.