ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ФІМ-ЦІЛИЙ ВСЕСВІТ В ОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Переглядів 231

У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов. Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні. Декан факультету іноземних мов з 2016 року – Постоленко Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет іноземних мов готує фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітніми програмами:
Денна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))
Освітній ступінь «Магістр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))
Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Заочна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітній ступінь «Магістр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))
Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.
Факультет працює у складі трьох кафедр:
• кафедра англійської мови та методики її навчання (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Комар О.С.);
• кафедра теорії та практики іноземних мов (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Білецька І.О.);
• кафедра іноземних мов (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Безлюдна В.В.).
Наукова робота факультету іноземних мов передбачає проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі романо-германської філології, загального мовознавства, методики навчання іноземних мов у вищій та середній школі, зіставної лінгвістики, зіставної (компаративної) педагогіки, психолого-педагогічних проблем.
Важливим напрямком діяльності факультету є виховна робота, мета якої полягає у забезпеченні високого рівня професійності молодої особистості, сприянні розвитку індивідуальних здібностей, таланту і самореалізації студентської молоді, що є одним із завдань національного виховання. Студенти мають можливість для розкриття та реалізації своїх здібностей у студіях та клубах, які функціонують у структурі факультету. Це студія європейських мов, студія «Міжнародна освіта», студентська студія дозвілля, хореографічна студія, ФАНТІК-клуб, студентський хор «Carmina Mundi», народний аматорський хореографічний колектив профспілок України «Inspiration», «English speaking club». Очолюють студії провідні фахівці факультету.

Можливості міжнародних програм факультету відкривають нові горизонти європейських стандартів освіти та мультикультурне середовище спілкування та дають змогу професійно зрости та особистісно ствердитись не лише студентам, а й викладачам. Поряд із поточними заняттями постійно діють курси іноземних мов, які готують до міжнародної сертифікації знань. Щорічно подаються грантові заявки для отримання нових місць для академічних обмінів. Ведеться плідна робота по розширенню існуючих можливостей міжнародного співробітництва та пошуки нових альтернатив. Факультет проводить заходи міжнародного рівня та активно долучається до роботи над міжнародними науковими проєктами.

І усе це завдяки колективу, який самовдосконалюється щоденною наполегливою працею. Активною є співпраця з Британською Радою в Україні – проф. Заболотна О.А. та доценти Гембарук А.С. та Бевз О.П. є розробниками спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління».Введення освітніх новацій відбувається завдяки постійним тренінгам, літнім та зимовим школам Британської Ради, які надихають наших колег на творчі звершення. Науково-педагогічні працівники та студенти постійно підвищують свій професійний рівень у партнерських зарубіжних закладах вищої освіти.

Ласкаво просимо до нашої дружньої факультетської родини!

" data-title="ФІМ-ЦІЛИЙ ВСЕСВІТ В ОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ">

Факультет іноземних мов було засновано в 2005 році як факультет іноземної філології Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Перший декан факультету – Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов. Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні. Декан факультету іноземних мов з 2016 року – Постоленко Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет іноземних мов готує фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітніми програмами:
Денна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))
Освітній ступінь «Магістр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))
Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Заочна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітній ступінь «Магістр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))
Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.
Факультет працює у складі трьох кафедр:
• кафедра англійської мови та методики її навчання (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Комар О.С.);
• кафедра теорії та практики іноземних мов (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Білецька І.О.);
• кафедра іноземних мов (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Безлюдна В.В.).
Наукова робота факультету іноземних мов передбачає проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі романо-германської філології, загального мовознавства, методики навчання іноземних мов у вищій та середній школі, зіставної лінгвістики, зіставної (компаративної) педагогіки, психолого-педагогічних проблем.
Важливим напрямком діяльності факультету є виховна робота, мета якої полягає у забезпеченні високого рівня професійності молодої особистості, сприянні розвитку індивідуальних здібностей, таланту і самореалізації студентської молоді, що є одним із завдань національного виховання. Студенти мають можливість для розкриття та реалізації своїх здібностей у студіях та клубах, які функціонують у структурі факультету. Це студія європейських мов, студія «Міжнародна освіта», студентська студія дозвілля, хореографічна студія, ФАНТІК-клуб, студентський хор «Carmina Mundi», народний аматорський хореографічний колектив профспілок України «Inspiration», «English speaking club». Очолюють студії провідні фахівці факультету.

Можливості міжнародних програм факультету відкривають нові горизонти європейських стандартів освіти та мультикультурне середовище спілкування та дають змогу професійно зрости та особистісно ствердитись не лише студентам, а й викладачам. Поряд із поточними заняттями постійно діють курси іноземних мов, які готують до міжнародної сертифікації знань. Щорічно подаються грантові заявки для отримання нових місць для академічних обмінів. Ведеться плідна робота по розширенню існуючих можливостей міжнародного співробітництва та пошуки нових альтернатив. Факультет проводить заходи міжнародного рівня та активно долучається до роботи над міжнародними науковими проєктами.

І усе це завдяки колективу, який самовдосконалюється щоденною наполегливою працею. Активною є співпраця з Британською Радою в Україні – проф. Заболотна О.А. та доценти Гембарук А.С. та Бевз О.П. є розробниками спільного проєкту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління».Введення освітніх новацій відбувається завдяки постійним тренінгам, літнім та зимовим школам Британської Ради, які надихають наших колег на творчі звершення. Науково-педагогічні працівники та студенти постійно підвищують свій професійний рівень у партнерських зарубіжних закладах вищої освіти.

Ласкаво просимо до нашої дружньої факультетської родини!