ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР

Переглядів 117
на денній та заочній формах навчання за такими освітніми програмами:
Денна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))
Заочна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Наші переваги: професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проєктах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір
Адреса факультету: м. Умань, вул. Садова, 28, новий корпус УДПУ, ауд.№105.
Телефони: (04744) 4 04 93, 093-915-10-97
Сайт факультету: https://fld.udpu.edu.ua
Е-mail: dekanat.fim.udpu@gmail.com

" data-title="ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВР">

Факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітніми програмами:
Денна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))
Заочна форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність: 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
Наші переваги: професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проєктах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір
Адреса факультету: м. Умань, вул. Садова, 28, новий корпус УДПУ, ауд.№105.
Телефони: (04744) 4 04 93, 093-915-10-97
Сайт факультету: https://fld.udpu.edu.ua
Е-mail: dekanat.fim.udpu@gmail.com