ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Дисципліни вільного вибору

ОС “МАГІСТР”

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Корпусна лінгвістика
 3. Психологія профільної школи
 4. Інформаційні технології в освіті і науці
 5. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 6. Українська мова
 7. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 8. Основи комунікативної лінгвістики
 9. Педагогіка партнерства
 10. Соціолінгвістика

 

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Корпусна лінгвістика
 3. Психологія профільної школи
 4. Інформаційні технології в освіті і науці
 5. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 6. Українська мова
 7. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 8. Основи комунікативної лінгвістики

 

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Корпусна лінгвістика
 3. Психологія профільної школи
 4. Інформаційні технології в освіті і науці
 5. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 6. Українська мова
 7. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 8. Основи комунікативної лінгвістики

 

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Корпусна лінгвістика
 3. Психологія профільної школи
 4. Інформаційні технології в освіті і науці
 5. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 6. Українська мова
 7. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 8. Основи комунікативної лінгвістики

 

ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень
 3. Основи етики та естетики
 4. Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови
 5. Корпусна лінгвістика
 6. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
 7. Лінгвістична експертиза
 8. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
 9. Основи комунікативної лінгвістики
 10. Комунікативні аспекти граматики англійської мови
 11. Комп’ютерна лінгвістика

 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література

 1. Корпусна лінгвістика
 2. Комунікативні аспекти граматики англійської мови
 3. Інформаційні технології в освіті і науці
 4. Філософія та соціологія освіти
 5. Українська мова
 6. Порівняльна педагогіка

 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, французька мова і література

 1. Корпусна лінгвістика
 2. Інформаційні технології в освіті і науці
 3. Філософія та соціологія освіти
 4. Українська мова
 5. Порівняльна педагогіка

 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література

 1. Корпусна лінгвістика
 2. Інформаційні технології в освіті і науці
 3. Філософія та соціологія освіти
 4. Українська мова
 5. Порівняльна педагогіка

 

ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 1. Теорія і практика перекладу
 2. Філософія та соціологія освіти
 3. Основи етики та естетики
 4. Міжнародне право