ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Дисципліни вільного вибору 2021-2022 н.р.

ОС «Бакалавр»

Країнознавство

Теоретична граматика

Лінгвокраїнознавство країн другої (німецької) мови

Лінгвокраїнознавство країн другої (французької) мови

Лінгвокраїнознавство країн другої (іспанської) мови

Історія мови

Аналіз підручників з англійської мови

Інтерпретація тексту

Аналіз публіцистичного тексту

Граматичні проблеми перекладу

Теоретична фонетика

Стилістика

Порівняльна граматика української та англійської мов

Порівняльна стилістика української та англійської мов

Порівняльна лексикологія української та англійської мов

Іврит

 

ОС «Магістр»

Теорія і практика перекладу

Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови

Комунікативні аспекти граматики англійської мови

Вибрані питання теорії і практики перекладу

Переклад науково-технічного тексту

Креативне та академічне письмо

Переклад ділової документації

Редагування перекладів