ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЧИТАТИ МОЖЛИВО І ТРЕБА ПО-РІЗНОМУ

Переглядів 117
31 жовтня 2023 року на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз провела відкрите заняття з дисципліни «Методика навчання англійської мови» на тему «Reading Subskills» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу.
Під час заняття майбутні вчителі розглядали особливості формування читацької компетентності учнів на уроках англійської мови. Читання з розумінням виступає одним з наскрізних умінь, спільних для всіх ключових компетентностей. Розуміння тексту не зводиться лише до розуміння значень слів і граматичних зв’язків між ними. Від розуміння окремих фактів тексту здійснюється перехід до розуміння логічних зв’язків у ньому, до домислювання інформації, яка в тексті не виражена, але мається на увазі, до осмислення того, що може дати сприйнята інформація особі, яка читає. Тобто той, хто читає, немов би пропускає її через свій особистий досвід. Сприймання лише окремих фактів і сюжетної лінії тексту – це є розуміння на рівні значення. Більш глибоке розуміння, яке передбачає високий рівень загальної культури, життєвий досвід того, хто читає, осмислення цілі читання називають сприйманням на рівні смислу. Саме до такого рівня сприймання треба поступово підводити учнів. Тому при викладанні іноземної мови звертається увага не лише на техніку читання, а й на вміння знаходити необхідну інформацію в інформаційних, художніх та медіатекстах, вміння читати тексти в залежності від завдання, поставленої мети для читання.


Студенти з’ясовували сутність поняття «хорошого читача», обмінювалися своїм досвідом та звичками читання, простежували на власному досвіду залежність способів роботи з текстами від мети читання для найефективнішого виконання завдання, співпрацюючи в парах та малих групах.

" data-title="ЧИТАТИ МОЖЛИВО І ТРЕБА ПО-РІЗНОМУ">

31 жовтня 2023 року на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини кандидат педагогічних наук, доцент Олена Павлівна Бевз провела відкрите заняття з дисципліни «Методика навчання англійської мови» на тему «Reading Subskills» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу.
Під час заняття майбутні вчителі розглядали особливості формування читацької компетентності учнів на уроках англійської мови. Читання з розумінням виступає одним з наскрізних умінь, спільних для всіх ключових компетентностей. Розуміння тексту не зводиться лише до розуміння значень слів і граматичних зв’язків між ними. Від розуміння окремих фактів тексту здійснюється перехід до розуміння логічних зв’язків у ньому, до домислювання інформації, яка в тексті не виражена, але мається на увазі, до осмислення того, що може дати сприйнята інформація особі, яка читає. Тобто той, хто читає, немов би пропускає її через свій особистий досвід. Сприймання лише окремих фактів і сюжетної лінії тексту – це є розуміння на рівні значення. Більш глибоке розуміння, яке передбачає високий рівень загальної культури, життєвий досвід того, хто читає, осмислення цілі читання називають сприйманням на рівні смислу. Саме до такого рівня сприймання треба поступово підводити учнів. Тому при викладанні іноземної мови звертається увага не лише на техніку читання, а й на вміння знаходити необхідну інформацію в інформаційних, художніх та медіатекстах, вміння читати тексти в залежності від завдання, поставленої мети для читання.


Студенти з’ясовували сутність поняття «хорошого читача», обмінювалися своїм досвідом та звичками читання, простежували на власному досвіду залежність способів роботи з текстами від мети читання для найефективнішого виконання завдання, співпрацюючи в парах та малих групах.