ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

БАЖАЄШ ВИВЧИТИ БІОЛОГІЧНІ, МАТЕМАТИЧНІ, ФІЗИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ? З КАФЕДРОЮ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЦЕ ЛЕГКО!

Переглядів 371
свого існування кафедра зазнала різних реорганізацій та кількісних і якісних трансформацій. На різних етапах вона дала початок низці підрозділів, серед яких кафедра англійської мови, кафедра германської філології, кафедра зарубіжної літератури та російської мови. З 2005 року кафедра була включена до складу факультету іноземної філології як кафедра практики іноземних мов. У 2013 році кафедра повернула першу назву – кафедра іноземних мов.
Кадровий склад кафедри нараховує 18 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 2 – доктори наук, професори, 9 – кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач, 2 кандидати наук, викладачі, 2 викладачі, 2 лаборанти.
Як структурна одиниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини кафедра іноземних мов забезпечує іншомовну підготовку здобувачів ОС «бакалавр» та «магістр» на наступних факультетах: української філології; початкової освіти; історичному; мистецтв; фізичного виховання; соціальної та психологічної освіти; дошкільної та спеціальної освіти; фізики, математики та інформатики; інженерно-педагогічної освіти; природничо-географічному та Інституті економіки та бізнес-освіти.
Науково-педагогічні кадри кафедри здійснюють такі види діяльності, як навчальна, організаційно-методична, науково-дослідна у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційна, профорієнтаційна, виховна робота зі студентами. На сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор В.В. Безлюдна.

Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін:
1) Іноземна мова;
2) Іноземна мова за професійним спрямуванням;
3) Іноземна мова за фаховим спрямуванням;
4) Перша іноземна мова (англійська);
5) Друга іноземна мова (німецька);
6) Ділова іноземна мова;
7) Іноземна мова у науковому спілкуванні.

КОНТАКТИ
Адреса: кімн. 5, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 4-05-44
E-mail: kaf.im.udpu@gmail.com

Google Academy

" data-title="БАЖАЄШ ВИВЧИТИ БІОЛОГІЧНІ, МАТЕМАТИЧНІ, ФІЗИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ? З КАФЕДРОЮ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЦЕ ЛЕГКО!">

Кафедра іноземних мов факультету іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини створена у 1954 році. За більш ніж півстоліття свого існування кафедра зазнала різних реорганізацій та кількісних і якісних трансформацій. На різних етапах вона дала початок низці підрозділів, серед яких кафедра англійської мови, кафедра германської філології, кафедра зарубіжної літератури та російської мови. З 2005 року кафедра була включена до складу факультету іноземної філології як кафедра практики іноземних мов. У 2013 році кафедра повернула першу назву – кафедра іноземних мов.
Кадровий склад кафедри нараховує 18 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 2 – доктори наук, професори, 9 – кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач, 2 кандидати наук, викладачі, 2 викладачі, 2 лаборанти.
Як структурна одиниця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини кафедра іноземних мов забезпечує іншомовну підготовку здобувачів ОС «бакалавр» та «магістр» на наступних факультетах: української філології; початкової освіти; історичному; мистецтв; фізичного виховання; соціальної та психологічної освіти; дошкільної та спеціальної освіти; фізики, математики та інформатики; інженерно-педагогічної освіти; природничо-географічному та Інституті економіки та бізнес-освіти.
Науково-педагогічні кадри кафедри здійснюють такі види діяльності, як навчальна, організаційно-методична, науково-дослідна у визначеній галузі науки (спеціальності), інноваційна, профорієнтаційна, виховна робота зі студентами. На сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор В.В. Безлюдна.

Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін:
1) Іноземна мова;
2) Іноземна мова за професійним спрямуванням;
3) Іноземна мова за фаховим спрямуванням;
4) Перша іноземна мова (англійська);
5) Друга іноземна мова (німецька);
6) Ділова іноземна мова;
7) Іноземна мова у науковому спілкуванні.

КОНТАКТИ
Адреса: кімн. 5, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 4-05-44
E-mail: kaf.im.udpu@gmail.com

Google Academy