ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність/спеціалізація:014.021 Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)
Факультет/Інститут: Факультет іноземних мов
Кваліфікація: вчитель англійської мови і зарубіжної літератури

Освітня програма введена в дію у 2017 році під назвою “Середня освіта (Мова і література (англійська))”.

Метою є підготовка компетентного конкурентоздатного професіонала – вчителя англійської  мови, який має фундаментальну теоретичну базу знань і вмінь з фахових дисциплін, володіє новітніми технологіями навчання та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої педагогічної діяльності, неперервної самоосвіти та професійного розвитку.