Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
30.03.2020
Офіційний сайт УДПУ

А ЧИ ВІДОМА ВАМ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ?

25.03.2020 Uncategorized

Факультет іноземних мов було засновано в 2005 році як факультет іноземної філології Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Перший декан факультетуБріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

 

У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов. Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні. Декан факультету іноземних мов з 2016 року – Постоленко Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

Факультет працює у складі трьох кафедр:

Для забезпечення умов здобуття якісної освіти та організації науково-методичної роботи викладачів і студентів на факультеті створено Регіональний центр навчання іноземних мов (директор – кандидат педагогічних наук, професор Бріт Н.М.).

У складі центру працюють дві науково-дослідні лабораторії: