Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
30.03.2020
Офіційний сайт УДПУ

НАШ КАДРОВИЙ СКЛАД – НАША ГОРДІСТЬ!

23.03.2020 Uncategorized

Факультет іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, Заслужені працівники освіти України, досвідчені викладачі методисти. Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних вузів України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у провідних університетах нашої країни та зарубіжжя.


Творча група факультету іноземних мов займалась розробкою експериментальної програми та курсу з методики викладання англійської мови в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління». Розробниками проекту є проф. Заболотна О.А. та доценти Гембарук А.С. та Бевз О.П. Учасниками проекту виступають ще 11 викладачів. Введення освітніх новацій відбувається завдяки постійним тренінгам, літнім та зимовим школам Британської Ради, які надихають наших колег на творчі звершення.


Переважна більшість викладачів кафедр факультету пройшла кількаразове мовне стажування в провідних університетах країн-носіїв мови – США, Франції, Уельсі, Канаді, Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії та ін.
Крім того викладачі факультету є членами міжнародних адміністративних структур, асоціацій, товариств. До навчального процесу на факультеті залучаються представники закордону: Великої Британії, Франції, Німеччини, США тощо.