Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
6.04.2020
Офіційний сайт УДПУ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ: АНГЛОМОВНИЙ СВІТ

23.03.2020 Uncategorized

Полікультурна освіта – порівняно нова галузь наукового педагогічного знання та освітньої практики, проте вона викликає значний інтерес у суспільно-політичних діячів та науковців. Це зумовлено, в першу чергу, гострими конфліктними напруженнями, що спостерігаються між націями, етнічними, конфесійними та іншими спільнотами як в окремих державах, так і на глобальному рівні. Інтеграційні тенденції в освіті спонукають фахівців до вивчення та адаптації позитивного зарубіжного освітнього досвіду, в якому особливий акцент робиться на формуванні полікультурної особистості.
У контексті цього науковий інтерес стаовить монографія «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ: АНГЛОМОВНИЙ СВІТ», підготовлена колективом авторів: доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри теорії та практики іноземних мов Білецькою І.О., кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри іноземних мов Свиридюк О.В. та кандидатом педагогічних наук Шульгою Н.В.
У монографії представлено теорію і практику полікультурної освіти таких англомовних країн, як США, Канада та Велика Британія. Їхній досвід є корисним для вітчизняної практики з наступних очевидних причин: по-перше, вони, як і Україна, є полікультурними державами, що визначає особливості мовної політики; по-друге, ці країни довготривало акумулювали передовий світовий досвід у сфері полікультурної освіти, пристосовуючи його до потреб свого суспільства. До того ж, на початку нового тисячоліття культурне різноманіття є базовою цінністю суспільства цих країн, коли освіта спрямована на розвиток особистості з творчим критичним мисленням, культурною компетентністю, соціальним і глобальним баченням.
Монографію адресовано викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам, дослідникам полікультурної освіти.