Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
6.04.2020
Офіційний сайт УДПУ

Матеріали до випускної атестації

Дата зміни інформації: 05.04.2020

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ її НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Програма держ.іспиту бакалавр денна форма 19

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Програма держ.іспиту бакалавр заочна форма 19

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Програма ДЕК магістр ФІМ

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Програма комплексного випускного іспиту бакалавр денна форма