Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
30.03.2020
Офіційний сайт УДПУ

ЗВІТИ З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дата зміни інформації: 13.02.2020

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність факультету іноземних мов

за 2019 рік

Звіт з науки ФІМ 2019

Звіти  кафедральних тем

Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні

звiт_за_2019

Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі

звiт_по_адаптивнiй__за_2019

Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики

каф._тема_на_сайт_кафедри

Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті

КАММН Проміжний звіт по каф темі 2019